Drukuj

Zasady udostępniania zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

oraz Filii w Łukowie i w Parczewie

od 1 września 2020 r. - do odwołania

I. ZASADY BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ W BUDYNKU

 1. Czytelnicy wchodząc do biblioteki mają obowiązek zasłonięcia nosa i ust oraz wpisania się na listę.
 2. Czytelnicy przed wejściem do Wydziału Udostępniania Zbiorów (w filiach- wypożyczalnia) muszą zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym znajdującym się w korytarzu biblioteki.
 3. Na terenie Wydziału Udostępniania Zbiorów (w filiach- wypożyczalnia)  jednorazowo może przebywać maksymalnie 2 czytelników z zachowaniem 2 m odstępu (w filiach 1 czytelnik). Przy ladzie może znajdować się tylko 1 czytelnik.
 4. Pozostali czytelnicy powinni czekać na zewnątrz budynku z zachowaniem bezpiecznej odległości (2 m) od innych osób.
 5. Pracownik biblioteki może odmówić obsługi czytelnikowi w przypadku nieprzestrzegania przez niego powyższych wymogów sanitarnych.
 6. Pomieszczenia Wydziału Udostępniania Zbiorów (w filiach- wypożyczalnia)  oraz korytarz będą regularnie wietrzone oraz dezynfekowane wraz ze sprzętem i powierzchniami lady bibliotecznej, pleksi, biurek, klamek, podłóg.

II. WYPOŻYCZENIA I ZWROTY ZBIORÓW

 1. Biblioteka przyjmuje zwroty zbiorów i dokonuje wypożyczeń książek i multimediów w Wydziale Udostępniania Zbiorów (w filiach- wypożyczalnia), codziennie od poniedziałku do soboty:
  Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej  pon.-pt. w godz. 10.00-18.00, sobota w godz. 9.00-15.00
  Filia w Łukowie pon.-pt. w godz. 10.00-18.00, sobota w godz. 9.00-15.00
  Filia w Parczewie pon.-pt. w godz. 11.00-18.00, sobota  - nieczynne.
  Przerwa techniczna 12.00-12.30 w celu zdezynfekowania pomieszczeń, w których przebywają czytelnicy.
 2. Stanowiska pracy nauczycieli bibliotekarzy są oddzielone od czytelnika przesłoną z pleksi.
 3. Nauczyciele bibliotekarze, pracujący z czytelnikiem zachowują niezbędny dystans, wyposażeni są w maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki.
 4. Zwroty i wypożyczenia odbywają się na oddzielnych stanowiskach (w filiach na jednym stanowisku).
 5. Zwrócone zbiory są na 5 dni wyłączone z udostępniania, gdyż są poddawane kwarantannie na wydzielonych regałach w magazynie, wg dat zwrotu.
 6. Po zbiory do wypożyczenia po wcześniejszym ich wyszukania w katalogu on-line czytelnicy powinni zgłaszać się:
  Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej: z gotową listą,  telefonicznie 83 3433237, mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  Filia w Łukowie: z gotową listą,  telefonicznie 25 7982279,
  mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  Filia w Parczewie: z gotową listą,  telefonicznie 83 3542879,
  mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  tak aby czas przebywania w bibliotece był możliwie najkrótszy.
 7. Zawieszone jest korzystanie ze zbiorów na miejscu w czytelni oraz korzystanie ze stanowisk komputerowych.
 8. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do zbiorów; zbiory do wypożyczenia podaje nauczyciel bibliotekarz.
 9. Do czasu otwarcia czytelni zawiesza się możliwość realizacji zamówień międzybibliotecznych przez czytelników.
 10. Przypominamy i zachęcamy do korzystania z oferty książek elektronicznych na platformie IBUK Libra. Kody w dalszym ciągu będzie można otrzymać drogą telefoniczną:
  Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej 83 3433237,
  Filia w Łukowie  25 7982279,
  Filia w Parczewie  83 3542879,
  lub odebrać w bibliotece.

III. USŁUGI INFORMACYJNE

 1. Wszelkich specjalistycznych informacji pedagogicznych udzielamy drogą telefoniczną:
  Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej 83 3433237,
  mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  Filia w Łukowie 25 7982279,
  mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  Filia w Parczewie 83 3542879,
  mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Przygotowujemy zestawienia bibliograficzne na temat określony przez czytelnika z wykorzystaniem katalogu on-line biblioteki oraz baz bibliograficznych.
 3. Pomagamy w wyszukiwaniu książek i multimediów na wybrany temat w katalogu biblioteki
  z możliwością przygotowania ich do wypożyczenia i odbioru w Wydziale Udostępniania  Zbiorów (w filiach- wypożyczalnia).

IV. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA

 1. Do odwołania zawiesza się organizację stacjonarnych szkoleń dla nauczycieli, zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, spotkań, imprez i wydarzeń.
 2. Prowadzimy działalność edukacyjną tylko on-line.
 1. Szczegółowe informacje są przesyłane drogą e-mailową oraz zamieszczane na Facebooku
  i stronie internetowej biblioteki www.bialabp.edu.pl ,   www.lukow.bialabp.edu.pl , www.parczew.bialabp.edu.pl .
 1. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej powyższe zasady mogą ulegać zmianom,
  o których na bieżąco będziemy Państwa informować.

Powyższe zasady opracowano na podstawie:

 1. Wytycznych GIS, MEN, MZ dla publicznych  i niepublicznych szkół i placówek o 1 września 2020 r. (https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men)
 1. Wytycznych Ministerstwa Rozwoju i GIS dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce (https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki)
 2. Rekomendacji  Biblioteki Narodowej dla bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej https://bn.org.pl/w-bibliotece/3961-rekomendacje-biblioteki-narodowej-dla-bibliotek-po-zniesieniu-zakazu-prowadzenia-dzialalnosci-bibliotecznej.html
 3. Informacji i rekomendacji dla użytkowników bibliotek pedagogicznych województwa lubelskiego w trakcie epidemii COVID-19 wydanych decyzją Dyrektora Departamentu, Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.