PDF Drukuj Email

Światowy Dzień Zwierząt

Święto (World Animal Day) zwierząt obchodzone jest corocznie 4 października, w dzień wspominania w Kościele powszechnym św. Franciszka z Asyżu - patrona zwierząt i ekologii.

Światowy Dzień Zwierząt

Św. Franciszek w stosunku do człowieka i przyrody wyrzekł się chęci dominacji oraz wyznawał ideę braterstwa wszystkich stworzeń. Głosił, że wszyscy mieszkańcy Ziemi są braćmi, bez względu na poglądy, narodowość, stan majątkowy i każdy, kto prosi o pomoc, wróg czy przyjaciel powinien być wysłuchany i przyjęty.

Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt (World Animal Week) trwający do 10 października.

Obchody Dnia mają na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomienie im, że zwierzę to istota żywa, nie rzecz, i ma swoje prawa. Obchody celebrują organizacje ekologiczne i działające na rzecz ochrony zwierząt,organizacje pożytku publicznego (non-profit) a także wegetarianie. Rokrocznie podczas Światowego Tygodnia Zwierząt TOZ zachęca do adoptowania zwierząt, organizując w schroniskach Dni Otwartych Drzwi

http://www.worldanimalday.co.uk/wp-content/uploads/World%20Animal%20Day%20Sml.png

Z tej okazji przygotowaliśmy zestawienie bibliograficzne literatury na temat zwierząt, poruszającej m.in. takie zagadnienia jak: behawioryzm, animaloterapia, scenariusze zajęć o zwierzętach i edukację ekologiczną. Zachęcamy do lektury!

Zwierzęta - wybór literatury

1. Alfabet świetlicowy : scenariusze zajęć świetlicowych / [aut.] Barbara Bartoszewska [et al.]. Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2005. ISBN 83-88839-57-8.
Propozycje 21 zajęć grupowych w świetlicy szkolnej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Dot. one: kryteriów oceny dzieł plastycznych, zasad zabawy w grupie, zachowania zdrowia zimą, pojęcia egzotyki, odpowiedniego zachowania i ubioru, prostych instrumentów perkusyjnych niemelodycznych, grupowej realizacji projektu, kształtowania umiejętności praktycznych na przykładzie szycia, kształtowania wrażliwości emocjonalnej na przykładzie stosunku do zwierząt, działania na rzecz otoczenia, działania twórczego, prawidłowego reagowania w trudnych sytuacjach, recytacji poezji, samodzielnie budowanych modeli, turnieju rycerskiego, opakowania upominków, lasu, zawodów i innych.
Sygnatura: 22289

2. Psychologia moje hobby / Julia Berryman [oraz] David Hargreaves, Kevin Howells, Elizabeth M. Ockleford ; przekł. Ewa Zaremba-Popławska. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. ISBN 83-89120-02-X.
Wprowadzenie w ciekawy i przystępny sposób w tajniki psychologii. Przybliżenie takich tematów, jak: język ciała, osobowość, emocje, rozwój, problemy psychologiczne, procesy uczenia się, testy psychologiczne, co znaczy być człowiekiem wśród zwierząt oraz jakie są różnice płciowe i rodzajowe między ludźmi. Na podstawie przykładów z życia omówienie podejścia współczesnej psychologii do zachowań i emocji człowieka. Przedstawienie dwudziestu jeden ćwiczeń zachęcających do dalszych poszukiwań. Wyjaśnienie specjalistycznych pojęć zamieszczonych w słowniczku na końcu książki.
Sygnatura: 18403

3. Przedszkolaki robią zwierzaki / Igor Buszkowski, Katarzyna Michalec. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2010. ISBN 978-83-62015-26-9.
Sygnatura: 26472

4. Kształtowanie twórczych postaw dzieci pięcio-sześcioletnich : scenariusze zajęć / oprac. Elżbieta Dzionek, Małgorzata Gmosińska. Wyd. 5. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. ISBN 978-83-7587-528-7.
Autorki prezentują wykorzystanie na lekcji metody Freineta oraz technik twórczego myślenia. Strukturę zajęć opracowały w oparciu o koncepcję "Stowarzyszenia Pedagogów Zabawy KLANZA". Podczas tworzenia scenariuszy oraz prowadzenia zajęć kierowały się 10 dyrektywami postępowania nauczyciela z dziećmi według Torrenca. Tytuły niektórych zajęć: choinka; podróż św. Mikołaja; zwierzęta; uczucia, które znamy; przygoda motylka; umiemy nazywać uczucia; niezapomniana wyprawa; wiatr oraz cykl w świecie figur geometrycznych.

Sygnatura: 19495

5. Fizjologia zwierząt : adaptacja do środowiska / Knut Schmidt-Nielsen ; tł. Michał Caputa. Wyd. 3 zm. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Sygnatura: 24695

6. Mowa zwierząt / Hubert i Mable Frings ; z ang. przeł. Włodzimierz Serafiński. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.

Sygnatura: 5967

7. Zachowanie celowe u zwierząt i ludzi / Edward Tolman ; [przetł. z ang. Józef Radzicki]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.

Sygnatura: 18269

8. O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt / Karol Darwin ; przekł. Zofii Majlert i Krystyny Zaćwilichowskiej pod red. R. J. Wojtusiaka. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1959.

Sygnatura: 2089

9. Fauna i flora Doliny Tyśmienicy : album przyrodniczy / Marek Jeżowski ; [tł. Tomasz Panasiak i Julia Sabharwal]. Czemierniki : Czemiernickie Towarzystwo Regionalne, 2009.

Sygnatura: 26006

10. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz.
WYDANO Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.

Sygnatura: 21576

11. Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Beata Kulisiewicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. ISBN 978-83-7308-733-0.
Rys historyczny na temat wykorzystania zwierząt w psychoterapii (od starożytności do czasów współczesnych). Autorka omawia ćwiczenia i zabawy z psem, których celem jest m.in. wspomaganie rozwoju u dziecka apercepcji, orientacji przestrzennej, mowy, samodzielności, sprawności ruchowej, koordynacji ruchowo-wzrokowej, umiejętności liczenia, umiejętności syntezy i analizy, umiejętności klasyfikacji i przewidywania (myślenia przyczynowo-skutkowego).
Sygnatura: 24213

12. Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania / Beata Kulisiewicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

Sygnatura: 25517

13. Myślenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem / Temple Grandin ; [tł. z ang. Marta Klimek-Lewandowska i Dominika Lewandowska]. Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja Synapsis, 2006. ISBN 83-88839-0.
Autorka książki jest osobą autystyczną, która przedstawia swoje przeżycia i emocje, a poprzez to, uczy czytelnika zrozumieć osoby dotknięte tym zaburzeniem rozwojowym. Omawia diagnozowanie autyzmu, problemy sensoryczne (dotyk, słuch, wzrok, zapach i smak), emocje, rozwój talentu, kontakt ze zwierzętami, leki oraz nowe metody terapeutyczne.
Sygnatura: 22700

14. Bajki terapeutyczne. Cz. 2 / Maria Molicka. Poznań : "Media Rodzina", cop. 2003. ISBN 978-83-7278-099-7.
Wstęp poświęcono profilaktyce i terapii lęku dzieci przez bajki. Zamieszczono teksty 11 bajek przeznaczonych do czytania przez rodziców lub terapeutów dzieciom w wieku 4-9 lat. Bajki te dot. trudnych emocjonalnie sytuacji: pojawienie się młodszego rodzeństwa, lęk przed porzuceniem spowodowany rozwodem rodziców, lęk przed bólem u dentysty, śmierć ukochanego zwierzątka, adopcja, strach przed duchami, trudności szkolne i odrzucenie przez grupę rówieśniczą, lęk wywołany niewłaściwym zachowaniem, przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna.
Sygnatura: 23018

15. Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka : (szkic monograficzny) / pod red. nauk. Adama Stankowskiego. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. ISBN 978-83-226-1710-6.
Zbiór artykułów dotyczący dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dzieci mniej sprawnych, niepełnosprawnych oraz wybitnych i uzdolnionych). Autorzy zwracają uwagę na rolę rodziców i nauczycieli w zaspokajaniu potrzeb dzieci. Praca zawiera: charakterystykę ucznia zdolnego, funkcjonowanie ucznia zdolnego w szkole, nauczyciel a dziecko niepełnosprawne, wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem ADHD, wykorzystanie zwierząt w terapii z dziećmi niepełnosprawnymi.
Sygnatura: 24748

16. Kolonie i obozy : zdrowe, radosne, bezpieczne / Henryk Nawara, Agata Cooper ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wrocław : Wydawnictwo AWF, 2007. ISBN 978-83-89156-69-3.
Poradnik omawia zagadnienia dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacji zajęć w placówce wypoczynku (struktura organizacyjna, kadra pedagogiczna, rada pedagogiczna, personel medyczny, dokumentacja medyczna, rozkład dnia) oraz praktycznych rad związanych z życiem uczestników wypoczynku. Autorzy przedstawiają różne zajęcia rekreacyjno-sportowe i zajęcia kulturalno-rozrywkowe (integracyjne, plastyczne, muzyczne, fotograficzne). Praca zawiera scenariusze imprez kulturalno-rozrywkowych: zwierzyniec, księżycowy czat, mowa rodzinna niechaj będzie prosta, bruneci kontra blondyni, bajkowy tor przeszkód, dotykanie gwiazd, leśna rodzinka. Ostatnia część książki dotyczy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Sygnatura: 24098

17. Psychologia porównawcza / red. nauk. Wojciech Pisula ; przeł. [z ang.] Maciej Michalski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Academica", 2006. ISBN 978-83-01-14687-0.
W zbiorze zamieszczono teksty przybliżające m.i. podejście poznawczo-behawioralne w studiach nad zachowaniem zwierząt. Zaprezentowano poznawcze i komunikacyjne zdolności papugi szarej, konwergencję złożonych zdolności poznawczych u waleni i naczelnych oraz strategie poznawcze i reprezentacje relacji społecznych u małp. Końcową część pracy poświęcono zabawie ssaków, dociekliwości zwierząt oraz ewolucji umysłu. Zbiór może zainteresować filozofów, psychologów, pedagogów, biologów, lekarzy weterynarii i studentów tych dyscyplin.
Sygnatura: 21750

18. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. Kraków : "Impuls", 2004. ISBN 83-7308-359-6.
Książka omawia wybrane metody stosowane w terapii pedagogicznej oraz zawiera materiał metodyczny wzbogacający warsztat pracy terapeutycznej z dziećmi. Przedstawia metody Ruchu Rozwijającego, muzykoterapii, treningu relaksacyjnego, kinezjologii edukacyjnej oraz terapii dzieci z zaburzoną neurodynamiką poprzez kontakt ze zwierzętami. Zawiera scenariusze zajęć opracowane z myślą o pracy z dziećmi mającymi zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, z zaburzeniami artykulacyjnymi, orientacji przestrzennej, lateralizacji i koordynacji ruchowej oraz pomoce do scenariuszy i propozycje ich wykorzystania.
Sygnatura: 20953

19. Edukacja ekologiczna dla dla nauczycieli i studentów / Ligia Tuszyńska. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2006.
Sygnatura: 22111

 
Reklama
free pokerfree poker

Święty Jan Paweł II

Rok Świętego Jana Pawła II

Nowe książki

„Z książką na start”

„Z książką na start”

Zbiory multimedialne

Województwo Lubelskie

Szukaj na stronie

CZYTAK